FICHAS DE PRÁCTICA PARA GRADUANDOS 2019

  • Bachillerato en CC.LL. en turismo diplomado en hotelería y gastronomía

https://drive.google.com/open?id=1x1s0V_tZZGZ6MLVySepreGikQ5zMSZ2I 

 

  • Bachillerato en CC.LL. en mecánica

https://drive.google.com/open?id=1Fzsl9ORd5F9QlMHWRbybxbGCT6NAjFLT

 

  • Bachillerato Industrial y Perito en Mecánica

https://drive.google.com/open?id=1HvuoSMl4NyC2NmLfHG6D2SIQ5qZsb3j1 

 

  • Perito Contador

https://drive.google.com/open?id=1qj8dl56td2fSJdwmxRnnFgjpV_NyVyoe 

 

  • Secretariado Bilingüe

https://drive.google.com/open?id=12LrmGVCizXul4T7FBAi4UsVa6lTt-vd- 

 

  • Secretariado Oficinista

https://drive.google.com/open?id=1yPXfea36dvtt5XNf-7FVtdI_z5WARjgr

 

  • 5to Bach. CC. LL. Diplomado en Computación

https://drive.google.com/open?id=11PJGIle_L9XK-9lj31gcyQ2WY0cV8SiE

 

  • 5to. Bach. CC. LL. Diplomado en Medicina

https://drive.google.com/open?id=1skccHcWIAfkPQi0xCXug5-O_R9XENKHL